Tư vấn sức khỏe bệnh Cao Huyết áp: phòng và điều trị bệnh cao huyết áp hiệu quả bằng Đông Y với sự tham gia của Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng làm cố vấn chuyên môn.

Gửi phản hồi