260,000

– Hoạt huyết, hành huyết tán ứ tiêu viêm, thông kinh hoạt lạc.

– Thanh nhiệt lương huyết, thanh nhiệt trừ phiền, lợi tiểu thẩm thấp.

– Khai khiếu, tỉnh thần, hóa thấp trục đờm hòa vị.

Tư vấn: 02866504210